Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 523/1999) 10 ja 24§​

Rekisterinpitäjä

Y-tunnus 2922662-8

Citykirkko, Työpajankatu 10c, 00580 Helsinki

044 244 0761 info@citykirkko.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevisa asioissa

Toimistopäällikkö Kirsi Nieminen

044 244 0761 info@citykirkko.fi

Rekisterin nimi

Seurakunnan yhteydessä olevien yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seurakunnan jäsentietojen ajantasalla pitäminen seuraavia tarkoituksia varten:

1) joukkotiedotus eri tapahtumista, koulutuksista ja pienryhmäkokoontumisista tiedottaminen tiedotuskanavien (kirje, puhelin, sähköposti, Creamailer tai facebook) kautta

2) henkilökohtaista yhteydenpitoa varten

3) seurakunnan järjestämien koulutusten suunnittelu ja toteutus

Rekisterin sisältö

Henkilön sukunimi ja etunimet, syntymäaika (muodossa pp kk.vvvv), alaikäiset lapset (etunimi ja syntymävuosi), katuosoite, postinumero ja kaupunki, perheyhteystiedot, mihin ryhmään kuuluu (esim. johtotiimi, vanhimmat, perheyhteyskurssilaiset, mentorit), yhteystiedot (puhelin, sähköposti), palvelutehtävät, viimeinen päivityspäivä

Markkinointilupa

Säännönmukaiset tietolähteet

Talletettavat yhteystiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöiltä heidän täyttämästä yhteystietolomakkeesta, kun he haluavat kuulua perheyhteyteen. Lomakkeen pohjalta tiedot tallentuvat Creamailer nimiseen viestinnän automaatiojärjestelmään toimistopäällikön toimesta. Toimistopäällikkö päivittää tarvittaessa tietoja yhteystietorekisteriin henkilöiden antamien tietojen pohjalta jos he eivät itse pysty käyttämään yhteystietolomaketta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Citykirkko ei luovuta kerättyjä yhteystietoja säännönmukaisesti kenellekkään.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalisesti aineisto

Creamailerin sähköisestä järjestelmästä tulostettu yhteystietolista säilytetään seurakunnan toimiston lukitussa kaapissa, jonne muilla ei ole pääsyä kuin seurakunnan pääpastorilla ja toimistopäälliköllä. Huoneeseen, jossa kyseenomainen kaappi sijaitsee, ei pääse muuta kuin pääpastori ja toimistopäällikkö avaimillaan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Seurakunnan yhteystietorekisteriä pidetään yllä kolmannenn osapuolen, Creamailer, viestinnän automaatiojärjestelmässä. Sitä käyttävät pääpastori ja toimistopäällikkö. Tarvittaessa otetaan paperitulostus, joka säilötään käytön jälkeen 9A-kohdassa kuvatulla tavalla. Jos rekisteristä otetaan sähköinen listaus, sitä pidetään seurakunnan pääpastorin tietokoneella salasanan takana. Sekä tietokoneella että jäsenrekisterillä on omat salasanat.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa seurakunnan yhteystietorekisteristä. Pyyntö esitetään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@citykirkko.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjausta seurakunnan yhteystietorekisterissä. Korjauspyyntö esitetään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@citykirkko.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Seurakunnan yhteystietorekisteristä ei anneta tietoja mihinkään suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muuhun kaupalliseen tai tutkimukselliseen tarkoitukseen.

LAHJOITUKSET

OTA YHTEYTTÄ

© Citykirkko