NÄKY JA TOIMINTA

 

Cityseurakunta on apostolinen seurakuntayhteisö, joka tuo ihmisille Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen voiman ja auttaa tekemään heistä Jeesuksen opetuslapsia. Näkynä on kasvaa Jumalan kirkkauden ilmestymisen ja opetuslasten tekemisen kautta niin, että opetuslasten tekijöiden ja sen myötä lähiryhmien määrä voi moninkertaistua.

Toiminnan perusrakenne

Cityseurakunnan toiminnan perusrakenteena on viikoittainen sunnuntain jumalanpalvelus ja arki-iltoina kokoontuvat lähiryhmät eli solut.

Jumalanpalveluksissa mukana olevien ylle välittyy Jumalan kirkkaus Sanan julistuksen, ylistyksen ja palvonnan sekä rukouspalvelun kautta.

Lähiryhmissä toteutuu uskovien perheyhteys, kun Jumalan rakkaus, keskinäinen huolenpito ja rakentuminen saa käytännössä tulla esiin.

Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti Cityseurakunnan tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikkialla niin, että Pyhä Henki voi uudestisynnyttää ihmisiä Jumalan lapsiksi, ja tehdä sen jälkeen heistä Jeesuksen opetuslapsia. Tarkoituksena on tehdä kaikista seurakuntalaisista opetuslapsia ja sitten Jumalan erityisesti kutsumista myös opetuslasten tekijöitä.

Opetuslapsiryhmät

Opetuslasten tekeminen tapahtuu oppilaiden tason mukaisissa pienryhmissä, joita kutsutaan lähiryhmiksi tai lyhyesti vain perussoluiksi. Niissä opiskelu tapahtuu alustuksen, keskustelun ja henkilökohtaisen ohjauksen kautta. Nämä opetuslapsiryhmät lisääntyessään muodostavat soluryhmien verkoston, joka voi levitä kaikkialle.

Opetuslasten tekijöiksi valmistumista varten on koulutus-ohjelma, jossa opiskellaan pienryhmissä ensin materiaalin “Opetuslapsia tekevä seurakunta” perusteella ja sitten jatketaan johtajuus-soluna varustautuen oman opetuslapsi-ryhmän vetämiseen materiaalin “Pelastus kuin linnoitettu kaupunki” avulla. Lisäksi käydään ryhmissä läpi myös materiaaleja “Palvelu Pyhässä Hengessä” ja “Hän on täällä”.

Perussolut ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.