Miten löydän Jumalan yhteyteen?

Uskoontulo on sitä, että ihminen löytää todellisen yhteyden Jumalaan. Se tapahtuuJeesuksen kautta siten, että ihminen ottaa vastaan syntien anteeksiannon ja Jeesuksen oman elämänsä johtoon.

Elämän tarkoitus

Ihminen on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä. Ilman Jumalaa tästä elämästä puuttuu jotain olennaista eikä sen perimmäinen tarkoitus täyty. Elämä jatkuu myös kuoleman jälkeen. Jokaiselle ratkaiseva kysymys kuuluu: Missä vietän ikuisuuden?

Jeesuksen ansion tähden

Varmuuden taivaaseen pääsystä voi saada vain Jeesuksen kautta lahjana. Jeesus kärsi ja kuoli ristillä kaikkien ihmisten syntien puolesta, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä  rangaistusta synneistään ikuisessa kadotuksessa.

Otettava vastaan lahja

Jotta tämä tulisi todeksi ihmisen omalle kohdalle, hänen tulee uskossa ottaa vastaan tämä lahja ja pyytää Jeesus oman elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi. Tämä on jokaisen oma vapaaehtoinen ratkaisu, Jumalan puolelta kaikki on valmista.

Jumalan lapseksi

Jeesus itse sanoo: ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat Häneen.” (Joh.1:12). Vähän myöhemmin samassa evankeliumissa hän lupaa, että ”- – sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.” (Joh.6:37)

Kuinka toimia käytännössä?

Jos haluat tulla uskoon, voit sanoa omin sanoin rukouksessa ja tunnustaa Jumalalle olevasi syntinen ja tarvitsevasi Häntä. Pyydä Häneltä syntejä anteeksi ja pyydä Jeesusta tulemaan elämääsi ja ottamaan sinut omakseen.

Kiitä Häntä

Tämän jälkeen luota siihen, että Jeesus pitää lupauksensa ja on antanut sinulle voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Kiitä häntä tästä lahjasta. Voit tuntea iloa ja vapautta tai olla tuntematta sen kummemmin mitään. Tunteet eivät ratkaise, vaan se mitä olet sydämessäsi todella päättänyt. 

Yhteys toisiin uskoviin

Uskonratkaisun jälkeen älä jää yksin, vaan etsi toisten uskovien yhteyttä ja rukoustukea. Seurakuntayhteys on välttämätöntä uskon vahvistumiseksi. On tärkeää, että löydät seurakunnan, jossa koet olosi kotoisaksi ja kasvat uskossa.

Jumala rakastaa

Jumala rakastaa sinua ehdoitta, niin valtavasti, että Hän antoi kaikkein parhaimpansa sinun tähtesi. Eikö olekin hienoa? Jeesus sanoi: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh.3:16)

Uskoontulo on sitä, että ihminen löytää todellisen yhteyden Jumalaan. Se tapahtuu Jeesuksen kautta siten, että ihminen ottaa vastaan syntien anteeksiannon ja Jeesuksen oman elämänsä johtoon.