Cityn Opetuslapseutuskoulu Perhonen

Olemme Cityllä aloittaneet Jumalalta tulleen näyn perusteella Opetuslapseutuskoulun. Koulu on tarkoitettu kaikille yli seurakunta rajojen, sukupolvi rajojen, jotka tahtovat kätkeytyä Isän kasvattaviin käsiin ja kokevat olevansa prosessissa Jumalan kanssa, jossa täytyy ottaa aikaa kasvuun ja Jumalan ajattelumallien opiskeluun. Perhosen prosessi, jossa tuntuu ettei enää ymmärrä mitään eikä enää osaa liikkua eteenpäin omassa jumalasuhteessa, on osa sitä matkaa, jota jokainen uskova käy. Tämä on tilaisuus syventyä jumalasuhteeseen opetuksen ja Jumalan läsnäolossa viipymisen kautta.

Tarvitsetko sinä syvempää Jumalan totuuksien tuntemista ja lisä potkua kasvuun Jumalassa?
Onko Jumala puhunut sinulle Hänelle erotetusta ajasta?
Koetko olevasi piilossa ikäänkuin kotelossa?

Tässä koulussa oma jumalasuhde vahvistuu ja löytyy uusia uomia ajatella sekä prosessoida muiden kanssa yhdessä. Uudenliiton totuudet ja todellisuus on vahva osa koulua, joka vetää uskovaa Kristus identiteettiin, Jeesus minussa kirkkauden toivo. Viisitahoinen palvelulahja on osa koulun ydintä, ja kasvattamassa jokaista kohti kaikkea sitä mitä Kristus on meihin piilottanut.

Perhosen prosessi käy tietoa ahmivasta toukasta, syvän kotelovaiheen kautta, lentoon lähtijäksi, joka heijastaa kirkkautta, niin on tämäkin koulu metamorfoosi sinne mihin sinut on luotu.

Koulussa on menossa tällä hetkellä ensimmäinen kolmen  kuukauden osa (7.9-17.12.21). Jossa on 20 oppilasta.

Aloitamme toisen ykköskurssin maaliskuussa (1.3.-27.5.) Kevään ykkös kurssin hakuaika on 1.12.21-12.2.22 Olemme saaneet Jumalalta myös ajatuksen koulun jatko-osasta joka toteutettaisiin sitten syksyllä 2022.