Cityn Opetuslapseuskoulu Perhonen

Olemme Cityllä aloittaneet Jumalalta tulleen näyn perusteella Opetuslapseuskoulun. Koulu on tarkoitettu kaikille yli seurakunta rajojen, sukupolvi rajojen, jotka tahtovat kätkeytyä Isän kasvattaviin käsiin ja kokevat olevansa prosessissa Jumalan kanssa, jossa täytyy ottaa aikaa kasvuun ja Jumalan ajattelumallien opiskeluun. Perhosen prosessi, jossa tuntuu ettei enää ymmärrä mitään eikä enää osaa liikkua eteenpäin omassa jumalasuhteessa, on osa sitä matkaa, jota jokainen uskova käy. Tämä on tilaisuus syventyä jumalasuhteeseen opetuksen ja Jumalan läsnäolossa viipymisen kautta.

Tarvitsetko sinä syvempää Jumalan totuuksien tuntemista ja lisäpotkua kasvuun Jumalassa?
Onko Jumala puhunut sinulle Hänelle erotetusta ajasta?
Koetko olevasi piilossa ikäänkuin kotelossa?

Tässä koulussa oma jumalasuhde vahvistuu ja löytyy uusia uomia ajatella sekä prosessoida muiden kanssa yhdessä. Uuden liiton totuudet ja todellisuus on vahva osa koulua, joka vetää uskovaa Kristus-identiteettiin, Jeesus minussa kirkkauden toivo. Viisitahoinen palvelulahja on osa koulun ydintä, ja kasvattamassa jokaista kohti kaikkea sitä mitä Kristus on meihin piilottanut.

Perhosen prosessi käy tietoa ahmivasta toukasta, syvän kotelovaiheen kautta, lentoon lähtijäksi, joka heijastaa kirkkautta, niin on tämäkin koulu metamorfoosi, sinne mihin sinut on luotu.

Seuraava haku syksyllä 2023.