Artikkelit

UUTEEN VUOTEEN UUDESSA NÄYSSÄ!

Elämme todella jännittävää aikaa, koska Pyhä Henki on selvästi tekemässä uusia asioita. Yksi on se, että terävöitämme nyt Cityseurakunnan näyn neljään helposti muistettavaan sanaan: Voita – Vahvista – Varusta – Valtuuta. 

Raamattu sanoo, että näky tulee piirtää niin selvästi, että sen voi juostessakin lukea, eikä vain ohi mennen vilkaista. Sitä tulee kunnolla mietiskellä, niin että se panee lukijan juokse­maan eli lähtemään liikkeelle. Nuo neljä sanaa kuvaavat ytimekkäästi, mistä on kyse seurakunnassa ja Jumalan valtakunnassa.

Ensinnäkin VOITA! Tämä sana haastaa meitä kaikkia uskovia kertomaan evankeliumia Jeesuksesta Pyhän Hengen voimassa ja voittamaan ihmisiä Kristukselle vastuullisesti. Uskoon tulleita ei jätetä yksikseen, kuten ei vastasyntyneitäkään, vaan heistä huolehditaan ja autetaan eteenpäin.

Toinen sana VAHVISTA muistuttaa juuri siitä, että on erittäin tärkeää vahvistaa uusia uskovia heidän haparoivissa ensi­askelissaan ja juurruttaa heitä Kristukseen. Samalla se merkitsee heidän tuomistaan seurakunnan perheyhteyteen, jossa heillä on hengellinen turva ja suoja.

Kolmas sana VARUSTA kuvaa sen kasvuprosessin käynnistä­mistä, jossa uusista uskovista tehdään Jeesuksen opetuslapsia ja myös opetuslasten tekijöitä. Siinä samalla tunnistetaan heidän kutsumustaan ja varustetaan, niin että se pääsee täyteen kukoistukseensa.

Neljäntenä on VALTUUTA, mikä tarkoittaa, että huolehditaan opetuslapseudessa kasvaneen henkilön asetamisesta oikeaan aikaan tehtäväänsä ja lähetään hänet toimimaan siinä valtuuksin. Kaikisssa vaiheissa mentoroinnilla on tärkeä merkitys, ettei kenen­kään tarvitse jäädä yksin kehityksessään.

City on, kuten aiemmin olemme todenneet perheyhteys, joka tuo ihmisille Jumala rakkauden ja Pyhän Hengen voiman ja auttaa tekemään heistä Jeesuksen opetuslapsia. Apostolisena keskuksena varustamme opetuslapset tekemään myös opetus­lasten tekijöitä ja heitä kaikkia valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Näin jokainen voi kasvaa kutsumuksessaan ja tulla valtuutetuksi sen mukaiseen palveluun.

Astu rohkeasti uuteen vuoteen 2020. Ole sinäkin osa tätä näkyä: Voita – Vahvista – Varusta – Valtuuta! Toimi Paavalin tavoin, kun hän sanoi: “En voinut olla tottelematta taivaallista näkyä.”

Seppo Pehkonen

Artikkelit