Artikkelit

SAMA PYHÄN HENGEN VOIMA!

Jeesuksen ylösnousemus ei ole vain historiallinen tosiasia. Sillä on paljon syvempi merkitys. Kun saamme ilmestyksen siitä, voimme elää ylösnousemusvoimassa kuten tapahtui alkuseurakunnassa. 

Evankeliumi levisi räjähdyksen omaisesti muutamassa vuodessa ympäri silloisen tunnetun maailman. Ensimmäiset opetuslapset todistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta ja elivät sitä todeksi. He toivat ihmisille Jumalan rakkauden ja voiman. 

Se sama, äärettömän suuri voima, joka nosti Jeesuksen ylös haudasta, oli heidän kanssaan niin ilmiselvästi, että he saivat kokea konkreettisia parantumisia, vapautumisia ja uuden elämän esiin murtautumisia. Se osoitti, että vihollisen valta oli voitettu. Ylösnoussut Kristus toimi kaikkialla omiensa kautta. 

On äärimmäisen tärkeää, että myös me 2000 vuotta myöhemmin voimme saada henkilökohtaisen ilmestyksen Kristuksesta, joka elää meissä, jotka nyt uskomme. Eikä vain niin, että uskomme häneen, vaan että omaamme hänen uskonsa meissä. Tämä on huikeaa! Sama Jumalan voima asuu meissä. 

Kun uskova saa ilmestyksen Kristuksen ylösnousemuksen voimasta, hän soveltaa sitä omaan elämäänsä ensin. Mutta se ei jää siihen, vaan vapauttaa sen myös toisten tarvitsevien ylle. Tähän meidät kaikki on kutsuttu, koska meidät on tehty eläväksi ja herätetty kuolleista Kristuksen kanssa, ja asetettu taivaallisiin. Meillä on valtuudet pimeyden voimien yli. 

Kuinka sitten vaeltaa tässä huikeassa voimassa? Kaksi avainperiaatetta. Ensinnäkin kuole omalle lihalliselle minällesi. Tämä kuoleman julistus on tärkein ehto Jumalan voiman esiin tulemiselle. Pidä huolta, että olet Kristuksen kanssa ristiinnaulittu päivittäin. 

Kun kuolet itsellesi, toinen henkilö – Kristus – alkaa elää sinussa ja sinun kauttasi. Tämä on se toinen avainperiaate, että alat elää Jumalan Pojan uskosta. Et voi toimia uskossa, jos elät vain luonnollisessa tilassa, jossa järki, aika ja paikka hallitsevat täysin. Pyhä Henki vie sinut näkymättömään todellisuuteen, missä mahdoton muuttuu mahdolliseksi! 

Ota vastaan sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Juuri nyt! Anna näkysi ja kutsumuksesi herätä uuteen voimaan ja rakkauden liekkiin. 

Seppo Pehkonen 

Artikkelit