Artikkelit

Merkittävä vuosi päättymässä!

Vuoden viimeisenä kuukautena on hyvä katsoa, mitä kulunut vuosi on pitänyt sisällään. Cityn vuosi 2019 on ollut monessa suhteessa merkittävä.

Keväällä saimme Citykirkon rakennushankkeen 1-vaiheen valmiiksi. Samaan ajankohtaan ajoittui 20-vuotisjuhlat, jolloin kanssamme olivat juhlimassa monet yhteistyökumppanit. Tuon jakson jälkeen on ollut valmistautumista projektin 2-vaiheeseen, jonka toteutuminen ajoittuu ensi vuoden puolelle.

Vuosi 2019 on ollut merkittävä erityisesti sen suhteen, että olemme ilmaisseet, että näkymme on muodostua yhdeksi apostoliseksi keskukseksi Suomessa. Se on merkinnyt seurakunnan johtorakenteen selkeytymistä Jumalan järjestyksen mukaisesti.

Tämä tuli esiin siinä, kun viime syyskuussa Cityllä asetimme näkyvästi 5-tahoiseen Pyhän Hengen palveluvirkaan johtotiimin kunkin pastorin kutsumuksensa mukaisesti. Tätä käytäntöä jatkamme myös toisten kohdalla, sitten kun Pyhä Henki vahvistaa uusia virkoja lahjoina seurakunnalle. Jotta voimme varmistua kutsumuksien aidosta esiinnoususta, olemme kehittäneet mentorointijärjestelmää, jonka kautta jokainen cityläinen, joka haluaa kasvaa kutsussaan, tulee saamaan mentorin tukemaan häntä kehitysprosessissaan.

Se mitä nyt olemme tehneet merkitsee, että olemme hengen maailmassa tunkeutuneet uudelle alueelle. Tämä nostaa esiin myös vihollisen vastustuksen, koska se pelkää Kristuksen ruumiin tulevan varustetuksi ja nousevan täyteen voimaansa.
Perinteisesti apostolien ja profeettojen selkeää asettamista ei ole tapahtunut Suomessa. Käytäntönä on ollut vain siunata ja asettaa tehtävään evankelistoja, paimenia ja opettajia.

Kuljemme nyt edellä ja olemme raivaamassa tietä uudelle käytännölle. Toki kansainvälisesti ollaan tässä suhteessa paljon meitä edellä. Mutta Suomessa tämä on uutta. Sen vaikutuksena olemme jo nyt havainneet, että olemme nousseet hengessä uudelle tasolle. Merkittävä virstanpylväs tulee olemaan tuleva uuden vuoden vaihde, jossa profeetallisesti suunnataan katse tulevaan. Pidä huolta, jos suinkin mahdollista, että pääset niihin kokouksiin mukaan.

Kiitos sinulle, joka olet kanssamme taistellut rukouksin ja palvellut itsesi antaen, ennen kaikkea Herralle – sitten myös meille tämän seurakunnan rakentamiseksi.

Artikkelit