Artikkelit

Apostolin sana: Ota haltuun perintösi Kristuksessa!

Kaikki tiedämme, mitä perintö tarkoittaa tavallisessa elämässä. Kun joku henkilö on kuollut, vainajan lähiomaiset perivät hänen omaisuutensa tai joku muukin, jolle hän on testamentannut omaisuuttaan. Köyhä perillinen saattaa yllättäin saada suuren perinnön.

Sama pätee hengellisessä maailmassa. Jumalan lapsina uskovat ovat Kristuksen kanssaperillisiä. Jumalan lupaukset Raamatussa ovat Isän testamentti lapsilleen. Testamentti on astunut voimaan, koska sen tekijä on kuollut. Tämä perintö on ennen kaikkea pelastus Jeesuksessa. Se pitää sisällään mahtavat lupauset jo tätä elämää varten, mutta lupaa myös tulevan elämän ihanuuden taivaassa.

Jumala lupasi jo tuhansia vuosia sitten Abrahamille, jonka hän oli kutsunut yhteyteensä: “Minä siunaan sinua… ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” Abraham on uskomme isä ja Kristuksen omina olemme näiden siunausten perillisiä lupauksen mukaan. Se merkitsee, että Jeesuksen ristin täytetyn ansiosta uskovina olemme Jumalan perillisiä. Wau! Olemme saaneet Pyhän Hengen, joka auttaa meitä näkemään identiteettimme Isän lapsina ja kutsumuksemme Kristuksen työtovereina tässä maailmassa.

Kuinka uskova voi saada haltuunsa tämän perinnön? Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta testamentti (= Raamattu) on astunut voimaan niiden hyväksi, jotka ovat uudestisyntyneet Jumalan lapsiksi. Heillä on oikeus ja myös velvollisuus omistaa ne rikkaudet, jotka Isä testamentissaan on luvannut antaa. Siksi heidän tulee tuntea testamentin sisältö ja ottaa haltuun tuo perintö.

Perinnön haltuun ottaminen merkitsee, että uskova alkaa elää todeksi sitä yltäkylläistä elämää, mikä hänelle asemansa perusteella Jumalan lapsena jo kuuluu. Se tapahtuu luottamalla Jeesukseen ja niihin lupauksiin, jotka Isä on antanut perintönä lapsilleen. Ne kaikki ovat Kristuksessa KYLLÄ, siis todella totta. Mutta vain KRISTUKSESSA! Se ei ole mahdollista itsekkäästi eläen väärillä motiiveilla.

Ota haltuun perintösi Kristuksessa – nyt! Se kuuluu sinulle. Avaa sydämesi Isän rakkaudelle ja viivy hänen läsnäolossaan. Tutki hänen testamenttiaan. Kuuntele hänen ääntään. Puhu hänen kanssaan. Ota askeleita sen mukaan kuin Hän avaa Sanaansa.

Artikkelit