Artikkelit

Apostolin sana: Voit kuulla JUMALAN ÄÄNEN!

Olemme kuluneen syksyn aikana käyneet läpi muutamia Cityn perheyhteyden perusarvoja eli ydinarvoja. Nehän ovat sellaisia uskon elämän ytimeen liittyviä arvoja, joista ei tingitä.

Jumala on pannut luomisessa atomien sisään suunnattomat ydinvoimat. Samoin Hengen maailmassa on myös sellaiset ydinarvot, joiden kautta vapautuu virtaus taivaasta, ja ne luovat kulttuurin, jota voimme kutsua herätyksen ilmapiiriksi.

Yksi näistä ydinarvoista on se, että uskovina voimme kuulla Jumalan äänen. Hän ei puhunut vain muinaisina Raamatun aikoina, vaan sitä tapahtuu koko ajan. Tänäänkin Jumala puhuu omilleen ja myös heidän kauttaan toisille. Jumala haluaa kommunikoidajokaisen hänen omansakanssa.Jeesus sanoi, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä ja seuraavat häntä.

Miten Jumala kommunikoi kanssamme? Kirjoitetussa sanassaan hän on ilmoittanut yleisen tahtonsa kaikkia ihmisiä varten. Se on kristityille ehdoton auktoriteetti. Mutta hän on myös antanut sisimpäämme Pyhän Hengen, joka auttaa ja neuvoo meitä monin eri tavoin.

Joku voi nähdä mielessään kuvia, toinen voi tuntea erityistä vaikutusta, makua, hajua tai erilaisia merkkejä. Nämä eri tavat ovat hengen aistien kautta tapahtuvaa – harvoin fyysisesti korvin kuultavana äänenä. Ne ovat kuin hiljainen kuiskaava ääni, jolla tavalla aikoinaan profeetta Elia kuuli Jumalan puheen. 

Profetian lahjan käyttö perustuu Jumalan äänen kuulemiseen toisia varten. Se tapahtuu heille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kaikki uskovat voivat profetoida ja sitä on lupa tavoitella innokkaasti. Mutta profetia tulee myös arvioida, eikä ottaa ehdottoma totuutena, koska se tulee ihmisastian kautta.

Profetoiminen pitää sisällään kaksi henkilöä, jotka kuulevat Jumalaa: Toinen on se, joka antaa profeetallisen sanan, ja toinen on se, joka ottaa sen vastaan. Molempien on arvioitava saatu ilmoitus Pyhän Hengen ja Raamatun sanan sekä tarvittaessa seurakuntaperheen kanssa. Pidetään se, mikä on hyvää, ja jätetään se, mikä ei ole hyvää.

Mahtavaa, mikä etuoikeus! Juuri sinä voit kuulla Jumalan äänen ja voit välittää Jumalan puhetta toiselle. 

Artikkelit