Artikkelit

Apostolin sana: Uudistus ja herätys!

Seurakunnissa rukoillaan paljon herätystä, niin myös meillä, ja se on hyvä asia. Mutta ymmärretäänkö, mitä herätys tarkoittaa? Usein ajatellaan, että Jumala suvereenisti vastaa uskovien rukoukseen niin, että sairaita parantuu ja ihmisiä tulee paljon uskoon, ja sitten seurakunnat kasvavat.

Tämä on tuloskeskeinen näkökulma. Mitä oikein Jumala ajattelee nykyisestä tilanteesta? Hänellä on kyllä tuska hukkuvista sieluista, mutta ehkäpä vielä suurempi hätä omasta seurakunnastaan, joka tulisi saada hereille. Sillä seurakunta on hukkuvan maailman ainoa toivo. Jollei se tavoita maailmaa evankeliumilla, niin ketkä sitten?

Jumalan sydämellä on saada maan päällä seurakunnasta asuin­sija, missä hän itse asuu Henkensä kautta. Silloin seurakunta kykenee täyttämään kutsumuksensa ja vaikuttamaan ympäröivään maailmaan niin kuin Apostolien teoissa kerrotaan alussa tapahtuneen. Muutamassa vuosikymmenessä koko silloinen maailma oli tullut evankeliumin ravistelemaksi.

Miten tähän samaan voidaan päästä nykyään? Seurakunnan tulee saada uudistua Hengen vuodatuksen kautta, jolloin Jumalan rakkaus ja pyhyys tulee jokaiselle todelliseksi. Jumalan armo koskettaa sydämiä niin, että Isän ehdoton rakkaus avautuu, ei vain tiedollisesti, vaan aitona sydämen haavojen parantumisena ja vapautena demonisista siteistä. 

Pyhä Henki tuo todelliseksi myös Jumalan pyhyyden ja silloin ihminen haluaa tehdä parannuksen kaikesta sellaisesta, mikä estää läheistä suhdetta Jumalan kanssa. Oikea parannuksen teko ei ole yritystä parannella itseään, vaan Jumalan armon avulla tapahtuvaa kääntymistä hänen puoleensa, joka yksin voi muuttaa sydämet.

Kun Jumala vuodattaa Henkeään ja koskettaa omiaan, se on ihanaa uudistuksen aikaa kuin keväinen kukinta kaikkine hienoine tuoksuineen. Hän itse vierailee puutarhassaan ja monien rakkaussuhde Jeesukseen saa uudistua. Mutta Isä ei tyydy vain vierailuun, hän haluaa, että siitä seuraa pysyvä asuminen, joka merkitsee syvenevää suhdetta Jumalan kanssa hänen ehdoillaan. Vahva suhde Jumalaan saa puolestaan aikaan myös vahvat ja läheiset suhteet seurakunnan sisällä. Tämän seurauksena kannetaan hedelmää, joka näkyy myös uusien lapsien syntymisenä Isän perheeseen. 

Sinä olet osa seurakuntaa ja tähän suhteeseen Jumala kutsuu juuri sinua.

Artikkelit