Artikkelit

Apostolin sana: Timanttista yhteyden voimaa!

Kaikki voi ihailla timantin kirkkautta ja lujuutta. Tuo arvokas jalokivi hiotaan koruna tasaisiksi pinnoiksi niin, että se heijastaa valoa joka suunnasta. Sen säteily häikäisee. Timantti on puhtaana väritön ja läpinäkyvä. Sen lujuus on kaikista luonnossa esiintyvistä mineraaleista kovinta.

Mikä on timantin ainutlaatuisuuden salaisuus? Alkuaineena se on hiiltä, siis samaa ainetta kuin esimerkiksi lyijykynän lyijy tai polttoaineena käytetty hiili. Se on haurasta ja mustaa väriltään, valovuosin päässä timantin kirkkaudesta ja lujuudesta. Tuntuu uskomattomalta, mutta ne ovat todella samaa alkuainetta.

Salaisuus on aineen atomien rakenteissa, kuinka ne ovat liittyneet toisiinsa. Tavallisessa mustassa hiilessä atomit muodostavat molekyylejä lineaarisesti, toisin sanoen ne liittyvät toisiinsa peräkkäin pitkinä jonoina. Liitoksen vahvuus ei ole kovin luja ja siksi se on helppo katkaista. Sen sijaan timantissa liitokset syntyvät siten, että jokainen hiiliatomi on sitoutunut neljään naapuri­atomiin mudostaen tetraedrin (nelisivuisen kolmiulotteisen rakenteen).

Tällöin muodostuu timanttikiteen läpi ulottuva säännöllinen verkkorakenne, joka tekee siitä äärimmäisen lujan. Siinä eri suunnassa olevat lähimmät atomit estävät liitoksen helpon irtoamisen. Viiden atomin ryhmä muodostaa kokonaisuuden, joka puolestaan liittyy ympärillä oleviin toisiin vastaaviin ryhmiin. Hiilen muuttuminen tällaiseen kiderakenteeseen edellyttää tiettyjä olosuhteita. Luonnon timantit ovat syntyneet syvällä maan pinnan alla kovassa paineessa ja kuumuudessa.

Tämän loistavan analogian siitä, kuinka Jumala on suunnitellut oman seurakuntansa yhteyden toteutuvan, saimme kanadalaisten vieraittemme kautta. Vihollisen suunnitelma on ollut kautta aikojen saada aikaan jakautumista mitä erilaisimmista syistä. Se onnistuu siinä, jos yhteys on vain lineaarista. Ennemmin tai myöhemmin tulee jokin erimielisyys, jota ei pystytä yksin käsittelemään. Mutta kun yhteys on muodostunut todellisiin suhteisiin pohjautuen, silloin ei olla yksin paineiden alla, vaan löytyy vahvaa tukea.

Nyt on aika rakentaa timanttista seurakunnan perheyhteyttä, joka ottaa mukaan verkostoonsa kaikkia halukkaita. Kun Kristus asuu meissä, emme vain siedä toisiamme, kun kerran Jeesus on käskenyt rakastaa. Emme vain harrasta yhteistyötä silloin tällöin, kun se tuntuu sopivan ohjelmaamme. Ei vaan rakennetaan aitoja suhteita, joissa on todellista Jumalan rakkauden voimaa. Sinne Herra on säätänyt siunauksen.

Artikkelit