Artikkelit

Apostolin sana: Tiedosta kuninkaallinen kutsumuksesi!

Jeesus Kristus on Jumalan valtakunnan Kuningas. Jumalan Poikana hänen alkuperänsä on ikuisuudesta, mutta kun aika oli täytetty, hän syntyi ihmiseksi. Palvelevana kuninkaana hän osoitti, millainen on Jumalan sydän ihmisiä kohtaan. Meidät on samoin kutsuttu elämään tässä maailmassa.

Ensin kansanjoukot olivat haltioissaan ylistäen Jeesusta edeltä luvattuna Messiaana ja Israelin kuninkaana. Mutta pian he kääntyivät häntä vastaan ja huusivat: “Ristiinnaulittakkoon!” Kansa hylkäsi kuninkaansa eikä ymmärtänyt, että Jeesus juuri kuolemansa ja ylösnousemisensa kautta lunasti koko ihmiskunnan takaisin Jumalalle. Saatana riisuttiin aseista ja Kuningas Jeesus tuli korotetuksi Jumalan valtaistuimelle enkeljoukkojen riemusaatossa. 

Voitko uskoa! Jokainen uskova, joka on tunnustanut Jeesuksen sydämensä valtiaaksi ja kuninkaaksi, on korotettu nyt Kristuksen kanssa taivaallisiin. Mitä tekemään? Hallitsemaan yhdessä hänen kanssaan pimeyden voimien yli. Et ole tarkoitettu kerjäläiseksi. Olet kuninkaallinen. Näe itsesi Hänessä, joka on rakkauden Kuningas. Olet yhtä hänen kanssaan ja elät niin kuin Hän tässä maailmassa.

Kuolemallaan Jeesus lunasti itselleen kansan, josta oli tuleva kuninkaallinen papisto hänen edustajansa maan päällä. Antautuminen Jumalalle koko sydämestä merkitsee kuolemaa itselle, samalla se vapauttaa Jeesuksen ylösnousemuksen voiman meissä. Meidät on tarkoitettu toimimaan Kuningas Jeesuksen alaisina pappeina ja kuninkaina.

Pappeina uhraamme Jumalalle mieluisia hengellisiä uhreja. Käytännössä ne ovat jatkuvaa ylistystä ja palvontaa, omastaan jakamista olipa kyse rahasta, ajankäytöstä, taidoista, mistä tahansa palvelemisesta, tai erityisesti esirukouksesta toisten tarpeiden puolesta Pyhän Hengen ohjauksessa.

Kuinka voimme tuoda ilmi kuninkaina Jumalan läsnäoloa ja voimaa maan päällä? Kukaan ei voi olla kuningas, ellei ole ensin oppinut täyttämään papillisia vastuitaan. Meidät on valtuutettu käyttämään hallintavaltaa Jeeseksen kanssa vihollisvoimien keskellä. 

Toimivallan laajuus lähtee liikkeelle aina ensin oman elämän läheisestä suhteesta Jeesuksen kanssa. Valtuudet lisääntyvät, kun kaksi tai kolme antautuu yksisydämisesti hallinnoimaan Hengen johdossa. Laajemmat valtuudet edellyttävät laajempaa Kristuksen Ruumiin ykseyttä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja lopulta maailmanlaajuisesti. 

Sinä voit hallinnoida hengessä Jumalan valtakunnan asioissa ja valmistaa tietä Kuningas Jeesuksen toiselle tulemiselle. Tiedosta kuninkaallinen kutsumuksesi!

Seppo Pehkonen

PS. Katso aiheesta tarkemmin Cityn viikkojuhlan opetuksessa 2.12.2023 Opetus alkaa kohdasta 1:17:00

Artikkelit