Artikkelit

Apostolin sana: Ota vastaan armon muuttava voima!

Armo ei ole vain oppi, että Jumala on armollinen ja antaa synnit anteeksi ilman ihmisen omia ansioita. Voimme myös kokea tyrmistyttävän Jumala rakkauden ja voiman, joka muuttaa meitä.

Jeesuksen ansion tähden Jumala tarjoaa armoaan runsain määrin ei vain niille, jotka maailmasta synnin riepottelemasta kurjuudestaan kääntyvät etsimään Jumalaa, vaan yhtä lailla meille, jotka jo olemme tulleet uskoon, Jumalan armo on ilmestynyt, jotta meidät voimaannutetaan rakastamaan Jumalaa ja toisiamme paljon korkeammalla tasolla kuin mihin laki ikinä pystyy.

Armo murtaa ikeet ja muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Se tekee meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita. Silloin väistyy väärä ajattelumalli, joka pitää meitä voimattomina olo­suhteiden uhreina. Armo luo uuden identiteetin, joka julistaa: “Kristuksessa olen voitokas riippumatta ympärillä riehuvista olosuhteista.” Se omistaa ilmestyksenä totuuden, että Hän – Kristus Jeesus meissä – on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Hän on voittanut pimeyden vallat.

Mitä tämä merkitsee käytännössä? Uskoon tullut tietää, että hänen vanha ihmisensä ja lihansa on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Hän on vapaa ja voimallinen elämään uutta elämää Jumalan vanhurskaudessa, mutta myös osallisena Kristuksen kärsimyksissä. Koska Jumala on aina rakkaus, siksi uskova haluaa intohimoisesti täyttää tarkoituksensa omassa elämässään, jotta Jumalan hyvä tahto voi toteutua. Tämä tarkoittaa, että Jumalan armo välittyy hänestä toisille ihmisille, jotka ovat hänen ihmissuhteittensa verkostossa.

Kasvamme siis Kristuksen kaltaisuuteen, toisin sanoen hengelliseen aikuisuuteen, kun sallimme hänen rakkautensa ja voimansa muuttaa meitä. Silloin meillä on pääsy Jumalan rajoittamattomiin resursseihin ja voimme muuttaa maailmaa, kun itse olemme jatkuvasti tässä muutosprosessissa.

Kristittyinä meillä on sisäsyntyisesti halu muuttua. Itse emme siihen kuitenkaan pysty. Jos yritämme sitä omalla tahdon voimalla, joudumme pettymään kerta toisensa jälkeen. Mutta kun saamme ilmestyksen Jumalan armosta, se käynnistää muutoksen. Rakkaus ja voima alkaa vaikuttaa ja viedä eteenpäin tätä muutosta.

Tämä valtava armo on tarjona sinulle. Ota vastaan se uskon kautta, ettei se jää turhaksi kohdallasi. Avaa vain sydämesi ja anna armon virrata sisään. Silloin voit olla kuin Jeesus tässä maailmassa ja tehdä hänen tekojaan.

 

Artikkelit