Artikkelit

Apostolin sana: Mielen uudistus!

Vuosi 2023 on alkanut ja se tulee olemaan syvälle käyvä mielen uudistumisen vuosi. Meitä kutsutaan todelliseen elämään Pyhän Hengen tulessa ja kirkkaudessa. 

Mitä mielen uudistumisella tarkoitetaan? Mieli kuvaa ihmisen sielunelämän keskusta, joka koostuu ajattelusta, tunteista ja tahdosta. Sydän puolestaan kuvaa suhdetta Jumalaan, joka avaa hengen maailman todellisuuden. Jumala arvostaa ihmisyksilön älyllistä mieltä suuresti, koska se on osa luomistyötä ja lunastusta hänen kaltaisekseen.

Jumala haluaa, että mielemme heijastaa hänen mieltään ja tekee meidät kykeneviksi ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan hänen tavallaan. Jumala otti suuren riskin, kun antoi ihmiselle vapauden olla riippumaton omassa ajattelussa ja silti toimia instrumenttina Jumalan kädessä. Silloin ihminen voi heijastaa taivasta maan päällä ja toteuttaa Jumalan tahtoa Jumalalle antautuneen mielikuvituksensa kautta, kun hän kuulee Jumalan ääntä.

Mielemme on siten Herran erityisen mielenkiinnonkohteena joka ikisenä päivänä elämässämme. Hän puhuu jatkuvasti ja johtaa meitä kokemuksiin ja kohtaamisiin kanssaan, jotta meidän ajattelutapa voi muuttua ajattelemaan Kristuksen tavoin. 

Herra haluaa synnyttää meissä uskon. Uudistunut mieli kykenee luomaan alustan uskolle. On tärkeää kuitenkin ymmärtää, että usko ei tule mielestä, vaan sydämen uskolla ihminen tulee vanhurskaaksi. Usko ei ole älyllinen seikka. Mutta uudistunut  mieli luo sopivan ympäristön uskolle niin kuin joen uoma tekee virran vedelle mahdolliseksi virrata uomaa pitkin. 

Usko tulee antautumisesta Jumalalle, ei yrittämisen kautta. Usko on seurausta siitä, että uskova luovuttaa itsensä kokonaan Jumalan Hengelle ja Sanalle. Se on antautumista niille kokemuksille Hänen kohtaamisessaan, jotka vievät meidät ajattelemaan ja näkemään uudella tavalla. Uskon kautta me ymmärrämme hengen maailman todellisuuksia.

Vihollisen haluaa saada meitä pois uudistuneesta mielestä. Hän ei tule luoksemme näkyvänä sarvipäisenä paholaisena hiilihanko kädessä vaan valon enkelinä, jota arvostamme. Ajattelutapa, jota hän tarjoaa, näyttää loogiselta ja järkevältä, mutta on todellisuudessa vihamielisyyttä Jumalaa ja hänen teitään kohtaan. Käytännössä tämä näkyy usein loukkaantumisena, kun meitä on kohdeltu väärin. Katkeralla ihmisellä on hyvä syy vaatia oikeutta, asian korjaamista ja jopa kostoa. Uudistunut mieli valitsee anteeksiannon eikä anna loukkaantumiselle minkäänlaista elintilaa.

Lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Se ei ole neutraalia. Se ei ole sitä, että nyt sattui vain olemaan huono päivä. Lihan mieli on sodassa Jumalaa vastaan. Vastakohtana sille on Hengen mieli, joka on elämä ja rauha. Vain Hengen mieli on kykenevä liikkumaan suuressa uskossa. Silloin millään loukkaantumisen myrkyllä ei ole mahdollisuutta hämärtää hengellistä näkökykyä ja vaikuttaa ajatteluun.

Kuinka uskovana voin muuttua mielen uudistuksen kautta? Kaksi asiaa Room.12:1-2 mukaan:

Ensinnäkin minun tulee antaa itse jatkuvasti kokonaan eläväksi uhriksi Jumalalle. Tämä on mahdollista, koska olen uusi luomus ja vanha ihmiseni on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja haudattu kasteessa kuolemaan.

Toiseksi en mukaudu tämän maailman ajattelumalliin. Toisin sanoen elän jatkuvasti parannuksessa ja muutan mieleni omasta ajattelutavasta Jumalan tapaan ajatella asioista tietyllä alueella. 

Luovun oikeudestani olla loukkaantunut.

Tämän seurauksena muutun mieleni uudistuksen kautta ja voin osoittaa todeksi Jumalan tahdon maan päällä niin kuin se on taivaassa ja tuoda sen elämäni vaikutuspiiriin. Ihmisen elämän muuttuminen ei ole suurempaa kuin hänen mielensä ja ajattelunsa muuttuminen. 

Siunausta sinulle syvälle mielen uudistukseen uudelle vuodelle 2023!

Artikkelit