Artikkelit

Apostolin sana: Hallintavalta annettu seurakunnalle!

Seurakunta on tarkoitettu tuomaan Taivaan valtakunnan todellisuus maan päälle pimeyden keskelle. Jokaisen uskovan tulee tiedostaa, millaiset valtuudet hänelle on annettu uutena luomuksena Kristuksessa.

Jeesus lupasi Pietarille, joka edusti seurakuntaa, taivasten valtakunnan avaimet. Avaimet kuvaavat hyvin tätä valtuutusta. Lukittu ovi avautuu oikealla avaimella. Jumala on valtuuttanut seurakunnan ja antanut sille avaimet toimimaan Jeesuksen edustajana maan päällä. 

Mitä tämä tarkoittaa?Jumalaan nähden meillä ei tietenkään ole mitään valtuuksia, vaan tulee olla rakkaussuhteessa alamainen hänelle. Myöskään kanssaihmisiin nähden meillä ei ole valtuuksia hallita, vaan autamme heitä kasvussa eteenpäin. Sen sijaan paholaiseen nähden meillä on valtuudet. Juuri siitä on kyse, kun Jumalan valtakunta murtautuu esiin.

Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänellä oli maan päällä eläessään valta opettaa niin, että Sana alkoi vaikuttaa kuulijoihin. Hänellä oli valta ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita ja antaa syntejä anteeksi. Hänellä oli valta murtaa jopa vuosituhansien perinteitä. Hän osoitti olevansa sapatin Herra, vanhat rakenteet eivät enää toimineet. Uusi Pyhän Hengen viini piti laskea uusiin viilileileihin.

Jeesus valtuutti omansa toimimaan samalla tavalla. Hän antoi heille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, koska hän oli ristinkuoleman ja ylösnousemisen kautta saanut täyden voiton paholaisesta. Siksi hän lupasi, että hänen omansa tulevat tekemään samoja tekoja kuin hän. Nämä valtuudet annettiin niille, jotka uskoivat ja olivat olleet hänen kanssaan ja joilla oli läheinen suhde häneen! 

Luottamus suhteessa ratkaisee. Jos luotan ystävääni, saatan antaa hänen hoitoonsa vaikka talousasiani. Kun tunnen ja luotan häneen täysin, tiedän, että hän käyttää varojani tahtomallani tavalla. Siksi Jeesus kutsui opetuslapset ensisijaisesti olemaan kanssaan, ja vasta sen jälkeen toimimaan hänen edustajinaan.

Valtuudet pimeyden voimien yli ovat sinua varten, kun toimit seurakunnan yhteydessä ja ykseydessä toisten kanssa Jumalan asialla. Sinä voit ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita ja murtaa perinteitä, kuten Jeesus. Se tapahtuu levosta käsin ja edellyttää vain lähei­sestä suhdetta häneen!

– Seppo

Artikkelit