Artikkelit

Apostolin sana: CITYN PERHEYHTEYDESSÄ ET OLE YKSIN

Seurakunta on perheyhteys, vaikka kaikki eivät aina pääsekään yhteisiin kokoontumisiin. Kesällä varsinkin monet ovat matkoilla ja tapaavat sukulaisia ja kaukaisiakin ystäviä. Nautitaan luonnon kauneudesta ja moninaisuudesta. Hyvä niin. 

Seurakunta ei ole jokin rakennus, ei edes Citykirkko, vaikka se on meille tärkeä yhteisen kokoontumisen paikka. Seurakunta olemme me, jotka olemme ottaneet vastaan Jeesuksen lunastustyön ristillä ja antautuneet kasvuprosessiin hänen yhteydessään täyttääksemme Jumalan tahdon. Parhaiten se tapahtuu yhdessä. 

Cityseurakunta on kuin kaksisiipinen lentokone. Toinen siipi edustaa Citykirkossa tapahtuvaa Viikkojuhlaa ja muita suurempia kokoontumisia, joissa ylistetään ja palvotaan yhdessä Isää Hengen vapaudessa viipyen hänen läsnäolossaan. Siellä julistetaan Sanaa asettaen paikoilleen totuuden peruspylväitä, joiden varaan jokainen voi rakentaa Jumala-suhdettaan. Siellä palvellaan tarpeessa olevia ihmisiä Pyhän Hengen voitelussa niin, että uskoa etsivä saa uudestisyntyä, sairas parantua, sisäisesti ahdistunut ja sidottu vapautua ja eheytyä, Hengen täyteyttä janoava tulla upotetuksi Pyhään Henkeen ja uudistua täysin uskossaan. 

Toinen siipi edustaa moninaisia kodeissa kokoontuvia ryhmiä, joiden kautta seurakunnan perheyhteys toteutuu käytännössä. Jeesus sanoi: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” Wau! Jeesus itse on siinä mukana. Sydämen jakaminen Hengen läsnäolossa on todellista parantavaa ja voimaannuttavaa yhteyttä. Se on kuin taivaallista öljyä vuodatettuna pään päälle, josta se valuu kaikkialle. Sinne Herra on säätänyt siunauksen. Pian alkava perheyhteyskurssi on osa tätä kokonaisuutta. Samoin House of Peace -kotikokoontumiset. Lue näistä tarkemmin toisaalla tässä esitteessä. 

Kaksisiipisenä lentokoneena, jonka molemmat siivet ovat kunnossa, seurakunta nousee sellaiseen Hengen ilmapiiriin, jossa pimeys väistyy ja kirkkaus laskeutuu. 

Cityn perheyhteyteydessä et ole yksin! Saat kasvaa kutsumuksessasi ja löytää palvelutehtäväsi. 

-Seppo Pehkonen 

Artikkelit