Artikkelit

Apostolin sana: Apostolinen perheyhteys!

Apostolisuus ja perheyhteys saattavat kuulostaa yhdessä
mainittuna yllättävältä ilmaisulta. Voiko seurakunta olla
apostolinen perheyhteys?

Kyllä voi! Uskon, että se on juuri Jumalan tarkoitus hänen
seurakunnalleen. Kaikki perustuu siihen, että meillä on oikea
identiteetti Kristuksessa. Ei tarvitse yrittää olla jotain saadakseen
hyväksyntää ja arvostusta Jumalan edessä ja seurakunnassa.
Jumalan lapsena uskovalla on tietoisuus asemastaan Jumalan
poikana / tyttärenä ja siihen liittyvistä valtuuksista.

Apostolinen seurakunta on perheyhteys, ei hierarkia, jossa
apostoli olisi ylimmällä tasolla ja sitten hänen jälkeensä tulisivat
muut pastorit, vanhimmat, seurakuntapalvelijat ja lopulta
tavalliset seurakuntalaiset. Apostolinen johtajuus ei ole
kontrolloivaa alistamista. Jeesus painotti erityisesti sitä, että
johtajuuden tulee olla palvelevaa, mikä tarkoittaa, että
hengellisesti johtavassa asemassa oleva auttaa toisia kasvuun
palvelemalla heitä.

Paavalin kirjeissä oikea asenne tulee hienosti esiin, kun hän
kuvaa, kuinka hän hoivasi seurakuntatalaisia kuin imettävä äiti ja
rohkaisi heitä isällisesti, ojentaen tarvittaessa. Hengelliset isät ja
äidit seurakuntaperheessä luovat vapauden ilmapiirin, jossa on
tilaa myös epäonnistumiselle. Kun Jeesus kävi ehtoolliselle
opetuslastensa kanssa, hän ei moittinut heidän likaisia ja hikisiä
jalkojaan, vaan näki tilaisuuden pestä heidät puhtaaksi.

Toisaalta apostoliselle seurakunnalle on keskeistä Jumalan
valtakunnan edistäminen. Siinä ei tyydytä vain pitämään huolta
perheyhteydestä, vaan omataan vahva näky lähteä liikkeelle
tavoittamaan kadotettuja ja varustamaan heitä kutsumuksen
tiellä. Tämä edellyttää Jumalan yliluonnollista vaikutusta jokaisen
perheyhteyteen kuuluvan elämässä. Jumalan rakkaus ja voima
tulee kaikessa esiin. Valtakunta laajenee. Pienestä kehittyy
suurta, kun Jumalan elämä murtautuu esiin.

Sinä saat olla kasvamassa omaan kutsuusi parantavassa
perheyhteydessä, olitpa mitä kansallisuutta tahansa, olitpa mies
tai nainen, nuori tai vanhempi. Sinulle kuuluu myös valtuudet
tehdä samoja tekoja kuin Jeesus, nähdä konkreettisia
rukousvastauksia ja siten laajentaa Jumalan valtakuntaa.

Artikkelit