Artikkelit

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

AKTIVINEN USKO!

Kaikille meille on tuttua autolla liikkuminen. Miten auto pääsee liikkeelle? Oleellista on, että moottorista tuleva voima saadaan välitettyä pyöriin. Se tapahtuu kytkimen avulla, joka kuvaa hyvin uskoa.

Usko kytkee Jumalan taivaallisen moottorin voiman maan päällä toimivaksi liikevoimaksi. Jumala arvostaa uskoa niin paljon, että sen kautta hän on varannut meille kaiken, mitä elämässä tarvitaan. Ilman uskoa on nimittäin mahdotonta edes lähestyä Jumalaa puhumattakaan, että voisimme häntä miellyttää.

Mitä usko oikein on? Se ei ole olettamista eikä myönteistä toiveajattelua, vaikka ne joskus muistuttavat uskoa. Todellinen Uuden testamentin osoittama usko on Jumala-suhteesta nousevaa lujaa luottamusta Isään Jeesuksen ristin täytettyn työn perusteella.

Usko ojentautuuu sen mukaan, mikä ei vielä näy. Kun Jumala ilmaisee tahtonsa, usko tarttuu siihen kiinni ja pitää sitä niin varmana, että aktivoituu myös käytännössä toimimaan uskonsa mukaisesti.

Mistä tulee tällainen uskon varmuus, joka ohittaa inhimillinen järkeilyn? Mistä syntyy usko, joka ei ole omien ponnistelujen tulosta, vaikka lukisi kuinka paljon Raamattua ja rukoilisi kaiket päivät?

Usko tulee ylhäältä Jumalalta. Se on lahjaa, jonka Jeesus vaikuttaa. Se on ihmisen vastaus Jumalan ilmoitukseen. Jumala puhuu Pyhän Henkensä kautta Hänen läsnäolossaan ja ihminen ottaa tuon puheen vastaan. Ei siinä älyä tietenkään heitetä romukoppaan, mutta vain uskon kautta voi sydän ymmärtää, mitä Jumala on tehnyt.

Usko näkee näkymättömän jo täytettynä todellisuutena ja siksi se aktivoituu toimimaan. Jumala ei tarvitse aikaa. Hän on ajan yläpuolella. Hänelle menneisyys ja tulevaisuus yhdistyvät tähän hetkeen. Usko sanoo, että nyt on se hetki, jolloin Jumala pelastaa, parantaa, vapauttaa, täyttää Pyhällä Hengellä, antaa läpimurron taloudessa, eheyttää avioliiton…

Usko on juuri sinua varten. Anna Jumalan läsnäolon vallata sinut ja ota vastaa uskon kytkin, joka kiinnittää sinut Isän rakkauteen ja voimaan. Silloin uskosi aktivoituu käytännön toimintaan Isän kanssa.

Artikkelit