Artikkelit

Perheyhteyteen Cityllä

Seurakunta on Jumalan perheväkeä. Perheen jäseniksi tullaan uudestisyntymisen kautta, joka tapahtuu uskoon tulemisessa. Kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen oman elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi, hänestä tulee Jumalan lapsi ja siten perheväkeen kuuluva.  

Cityn perheyhteyteen otetaan vastaan kaikki ne Jumalan lapset, jotka hakeutuvat tämän seura­kunnan toiminnan pariin. He voivat tulla mukaan alueillaan kodeissa kokoontuviin lähtiryhmiin ja toisaalta käydä Cityn viikkojuhlassa.

Perheyhteydessä oleville tarjotaan mahdollisuutta osallistua perheyhteyskurssille, joka muodostuu seitsemastä eri modulista, jotka voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Kokoontuminen on kerran viikossa parin tunnin ajan. Illan aikana on aiheen opetus ja sen käytäntöön panoa sekä rukousta. Modulit ovat eri pituisia kahdesta viikosta kymmeneen, yhteensä 36 viikkoa. 

Ensimmäinen moduli on aiheeltaan Jumalan rakkauden suuri suunnitelma. Se käydään läpi viidessä viikossa ja sen käynnistyminen tapahtuu vuoden 2020 aikana, kun saadaan kokoon sopiva ryhmä uusia uskovia. Jos sinulla on tiedossa joku uskova ystävä, jolle ajattelisit tämän modulin olevan hyödyksi, kerro siitä toimistoon.

Toisissa moduleissa kerrotaan kristillisestä kasteesta, Pyhästä Hengestä ja armo­lahjojen toiminnasta, evankelioinnista Pyhän Hengen voimassa, vapautuspalvelusta ja sielunhoidosta, henkilökohtaisen Jumala-suhteen syventämisestä sekä seura­kunnan merkityksestä. Ne käynnistetään ensimmäisen modulin jälkeen.

Cityn kehityspolku

Cityn perheyhteyskurssin jälkeen niille, jotka Jeesuksen opetuslapsina haluavat kasvaa uskossaan eteenpäin palvelemaan Jumalaa, on mahdollisuus tulla mentorikoulutukseen. Siinä heistä tehdään opetuslapsia ja myös opetuslasten tekijöitä.

Tämän vaiheen jälkeen hän voi toimia Cityllä mentorina, jolla on vähintään yksi opetuslapsi. Hän voi tulla uuden solun vastuutiimiin ja toimia vastuussa Cityn käytännön palvelutyössä. 

Kehityspolun seuraavassa vaiheessa mentori voi kasvaa kutsumuksessaan hengelliseen johtajuuteen, isäksi ja äidiksi seurakunnassa. Tämän tukemiseksi järjestetään vastaavia kursseja, jotka varustavat häntä opettamaan ja palvelemaan vanhimpina, sielunhoitajina ja rukouspalvelijoina, lähipaimenina ja kouluttajina.

Kehityspolun viimeisessä vaiheessa varustetaan niitä, joilla ilmenee kutsumusta johonkin viidestä Hengen palveluvirasta joko apostoliksi, profeetaksi, evankelistaksi, paimeneksi tai opettajaksi.

Artikkelit