Artikkelit

Kutsumuksen kehityspolku Cityllä

Seurakunta on Jumalan perheväkeä. Cityn perheyhteyteen otetaan vastaan kaikki ne Jumalan lapset, jotka hakeutuvat sen toiminnan pariin. He voivat tulla mukaan alueillaan kodeissa kokoontuviin soluihin eli lähiryhmiin ja toisaalta käydä Cityn viikkojuhlassa.

Niille jotka haluavat kasvaa uskossaan eteenpäin palvelemaan Jumalaa, järjestetään erilaista koulutusta, joiden kautta avautuu kutsumuksen kehityspolku opetuksen ja käytännön harjoittelun kautta.  

Ensimmäisenä vaiheena on mentorikoulutus, jossa harjaannutaan Jeesuksen todistajiksi, opetuslapsiksi ja seurakuntapalvelijoiksi. Siinä heistä tehdään myös opetuslasten tekijöitä siten, että he voivat ottaa vastuuta toisista ihmisistä, aloittaa uutta solua ja toimia Cityn käytännön palvelutyössä.

Kehityspolun seuraavassa vaiheessa mentori/seurakuntapalvelija voi kasvaa kutsumuksessaan hengelliseen johtajuuteen, isäksi ja äidiksi seurakunnassa. Tämän tukemiseksi järjestetään vastaavia kursseja, jotka varustavat häntä opettamaan ja palvelemaan vanhimpina, sielunhoitajina ja rukouspalvelijoina, lähipaimenina ja kouluttajina.

Kehityspolun viimeisessä vaiheessa varustetaan myös niitä, joille Jumala on antanut kutsumuksen joko apostoliksi, profeetaksi, evankelistaksi, paimeneksi tai opettajaksi. Nämä Pyhän Hengen erityiset palveluvirat ovat Kristuksen lahjoja seurakunnalle ja yleensä edellyttävät pitkää kokonaisvaltaista valmistumista.

Artikkelit